Ärende

Styrning och ledning av IT

Det här är ett beslutsunderlag.