Ärende

Ärende om arvode till ordförande och vice ordförande i socialnämndens utskott