Motion om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning