Ärende

Ärende om Bror Hjortsstiftelsen: Förslag om ändring av stiftelsens stadgar