Ärende

Ärende om näringsdepartementet: betänkandet E-legitimationsnämnden och Svenska e-legitimation