Ärende

Ärende om samverkan mellan Pingstkyrkan och socialtjänsten angående församlingens romska arbete