Interpellation/fråga

Interpellation om granskning av bostadsförsörjning från Stefan Hanna (-)