Interpellation/fråga

Interpellationssvar om Uppsala kommuns kommunikationsstab