Ärende

13. Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning och avveckling av gemensam nämnd

Det här är ett beslutsunderlag.