Interpellation/fråga

Fråga om otillåten andrahandsuthyrning från Cecilia Forss (M)

Det här är ett beslutsunderlag.