Interpellation/fråga

Fråga om otillåten andrahandsuthyrning från Cecilia Forss (M)