Interpellation/fråga

KF 25 Interpellation av Mona Camara Sylvan (FI) om trakasserier och övergrepp