Interpellation/fråga

Interpellation omsorgspersonal och äldre brukare

Det här är ett beslutsunderlag.