Interpellation/fråga

81. Interpellation av Cecilia Forss (M) om otillåten andrahandsuthyrning