Interpellation/fråga

77. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunala ordningsvakter - med svar