Motion

46. Motion om att göra centrala gator till gångfartsområde