Interpellation/fråga

om utveckling av Svartbäcksgatan