Ärende

157. Ändring i placeringsreglemente för förvaltade donationsstiftelser