Motion

28. Motion om att ökalikvärdigheten bland Uppsalas skolor på landsbygden