Interpellation/fråga

68. Interpellation av Mohamad Hassan (L) om trafiksituationen vid Flottsundsbron