Interpellation/fråga

Interpellation om minskad andel elever till yrkesprogram