Ärende

Ärende om utnyttjande av option för att förvärva fastigheterna Kungsängen och Boländerna