Ärende

Ärende om godkännande av bolagstransaktioner genomförda av Uppsalahem och Uppsala kommuns Fastighets AB