Uppsatsstipendium

Kommunen delar varje år ut sju uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor. För att kunna söka stipendiet måste du uppfylla tre krav:

 • Du har fått godkänt på ett arbete på C-, D-, magister- eller masternivå.
 • Du är student vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Du har lagt fram arbetet under höstterminen 2017 eller vårterminen 2018.

Sök stipendiet

Skicka din ansökan via formulär. 

Sista dag för ansökan är 31 oktober 2018.

Din ansökan ska bestå av

 • en A4-sida med en sammanfattning av din uppsats i populärvetenskaplig form
 • din uppsats (bifogad i ansökan)
 • dina kontaktuppgifter. 

Kriterier för stipendiet

Uppsatsen kan behandla samhällsvetenskapliga eller teknisk-naturvetenskapliga frågor inom miljö, pedagogik eller socialmedicin. Den kan också handla om kommunal utveckling, styrning och ledning eller processer för delaktighet och demokratisk förankring.

Två av stipendierna går till författare av uppsatser som handlar om hur samhället kan minska utsläppet av växthusgaser eller anpassas till ett förändrat klimat.

Stipendiater

Stipendiaterna som har fått Uppsala kommuns uppsatsstipendium 2015/2016 är:

 • Tobias Näslund Eriksson och Martin Skiöld med uppsatsen ”Ljudövervakningssystem för smarta städer – Designriktlinjer i enlighet med svensk lagstiftning”

 • Cecilia Nerman med uppsatsen ”Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge”

 • Gustav Broms med uppsatsen ”Samverkan som värdeskapare för lokalsamhället i den globala ekonomin – Sex bygdebolags roll för Vuollerims utveckling”

 • Johan Karlsson och Hannes Öckerman med uppsatsen ”Föroreningar från gata till å – Utvärdering av beräkningsmetod för föroreningsbelastning från dagvatten genom en fallstudie i Uppsala”

 • Caroline Berkelind och Martina Roos Holmborg med uppsatsen ”Talet om kompetensutveckling – en diskursanalytisk uppsats om den kommunalanställde tjänstemannens kompetensutveckling”

 • Elin Claesson med uppsatsen ”Identifiering och utvärdering av växters bullerreducerande förmåga i urban miljö”

 • Johanna Hedlund med uppsatsen ”Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) i svenska vatten”

Kontakta kommunledningskontoret

Öppettider reception, Stationsgatan 12

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00. 

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12, se karta över var de andra delarna av kommunledningskontoret finns.
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala