Resestipendium för körer

Det här är en sammanfattning av stadgarna för stipendiet. Innan du söker bidraget bör du läsa stadgarna i sin helhet.

Läs stadgarna för resestipendium för körer (PDF, 135 KB)

Stipendiets syfte

Uppsala kommuns resestipendium för körer vill möjliggöra uppsalakörers studieresor och gästspel utomlands för kulturutbyten med andra länder. 

Vem som kan söka stipendiet

Körer med stabil och dokumenterad verksamhet i Uppsala kommun kan söka.

Stipendiets storlek

Kulturnämnden beslutar varje år om storleken på stipendiet. 2018 är det 50 000 kronor.

Sök stipendiet

Ansökningstiden för 2019 har gått ut. Ansökan för 2020 sker hösten 2019.

Tidigare stipendiater

  • 2018, Uppsala Domkyrkas Gosskör
  • 2017, La Cappella
  • 2016, ReChoir
  • 2015, Sångarsällskapet Orphei drängar
  • 2014, Blå Congo

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala