Kulturarvspris

Det här är en sammanfattning av stadgarna för priset. 

Läs stadgarna för kulturarvspriset (PDF, 152 KB)

Stipendiets syfte

Uppsala kommuns kulturarvspris vill uppmärksamma speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer i Uppsala kommun. 

Nominera till priset

Du kan inte själv söka priset men du kan nominera en person eller en organisation. Sista datum att lämna förslag är 3 maj.
Nominera en kandidat till kulturarvspriset via vårt webbformulär.

Stipendiets storlek

Kulturnämnden beslutar årligen om storleken på stipendiet. 2019 är stipendiet på 20 000 kronor. Beslut om stipendiat tas av kulturnämnden i juni.

Kulturarvsstipendiet 2019

Bondkyrko hembygdsförening

Kulturnämndens motivering

Föreningen Bondkyrko hembygdsförening ges årets kulturarvspris för sina föredömliga insatser för att bevara, bruka och tillgängliggöra Stabby prästgårds kulturmiljö, med motiveringen:

Uppsala kommuns kulturarvspris om 20 000 kr tilldelas Bondkyrko hembygdsförening som med sin verksamhet främjar och tillgängliggör ett levande kulturarv i kommunen. Kulturmiljön Stabby prästgård är en stor tillgång och en mötesplats som skapar gemensam identitet och sammanhang för kommunens invånare. Tack vare Bondkyrko hembygdsförening har miljön bevarats och utvecklats till glädje och inspiration för alla och envar.

Tidigare vinnare av kulturarvsstipendiet

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter)
Besöksadress: Stationsgatan 12
Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala