Kulturarvspris

Det här är en sammanfattning av stadgarna för priset. 

Läs stadgarna för kulturarvspriset (PDF, 152 KB)

Stipendiets syfte

Uppsala kommuns kulturarvspris vill uppmärksamma speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer i Uppsala kommun. 

Nominera till priset

Du kan inte själv söka priset men du kan nominera en person eller en organisation. Sista datum att lämna förslag är 3 maj.
Nominera en kandidat till kulturarvspriset via vårt webbformulär.

Stipendiets storlek

Kulturnämnden beslutar årligen om storleken på stipendiet. 2019 är stipendiet på 20 000 kronor. Beslut om stipendiat tas av kulturnämnden i juni.

Stipendiater

Kulturarvsstipendiet 2018

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala