Kulturarvspris

Det här är en sammanfattning av stadgarna för priset. 

Läs stadgarna för kulturarvspriset (PDF, 152 KB)

Stipendiets syfte

Uppsala kommuns kulturarvspris vill uppmärksamma speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer i Uppsala kommun. 

Nominera till priset

Du kan inte själv söka priset men du kan nominera en person eller en organisation.

Nomineringen för kulturarvspriset 2018 har inte öppnat ännu.

Stipendiets storlek

Kulturnämnden beslutar årligen om storleken på stipendiet. 2017 är stipendiet på 20 000 kronor.

Stipendiat 2017

  • Disir Productions

Stipendiat 2016

Tidigare stipendiater

  • 2016 Föreningen Norby Soldattorp
  • 2015 Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar
  • 2014 Föreningen Vårda Uppsala

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala