Kulturarvspris

Det här är en sammanfattning av stadgarna för priset. 

Läs stadgarna för kulturarvspriset (PDF, 152 KB)

Stipendiets syfte

Uppsala kommuns kulturarvspris vill uppmärksamma speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer i Uppsala kommun. 

Nominera till priset

Du kan inte själv söka priset men du kan nominera en person eller en organisation.

Nomineringstiden gick ut 23 april.

Stipendiets storlek

Kulturnämnden beslutar årligen om storleken på stipendiet. 2018 är stipendiet på 20 000 kronor. Beslut om stipendiat tas av kulturnämnden i juni.

Stipendiater

Kulturarvsstipendiet 2018

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala