Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Här hittar ni bidrag till bygdegårdar och andra allmänna samlingslokaler (lokaler som är öppna för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller liknande).

Det här gäller för alla som ska söka bidrag

Verksamhetsbidrag till allmänna samlingslokaler

Har ni en lokal som är öppen för ideella föreningar att hyra? Då kan ni söka bidrag för att täcka kostnader som uppstår vid lokaluthyrning. En växande kommun behöver mötesplatser för att skapa sammanhang, demokrati och inkludering i lokalsamhället, både i stadsdelar och på landsbygden.

Krav för att kunna söka

 • Aktören driver en allmän samlingslokal (en lokal som är öppen för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller liknande)
 • Aktören och den allmänna samlingslokalen som aktören söker bidrag för finns i Uppsala kommun.
 • Aktören ska vara med i någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Hus och Parker.

Om bidraget

Bidraget är uppdelat i två delar. Ett grundbelopp baserat på lokalens storlek och ett belopp baserat på hur ofta lokalen hyrs ut till ideella föreningar. Bidraget beräknas utifrån föregående års uthyrningsstatistik. Aktören måste hyra ut minst 100 timmar per år till ideella föreningar för att få grundbeloppet. Ytor som är uthyrda eller uppbokade permanent ingår inte i ytan som det går att söka bidrag för.

Viktiga datum

Sök bidraget senast 1 mars. Handläggningstiden är cirka åtta veckor och betalas ut när beslut är fattat. Bidraget behöver inte återredovisas.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Sök bidrag

Ansökan om kommunal medfinansierng avseende Boverkets investeringsbidrag till almänna samlingslokaler (PDF, 197 KB)

Ansökan om upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler (PDF, 338 KB)

Ansökan om verksamhetsstod till allmanna samlingslokaler (PDF, 202 KB)

Utvecklingsbidrag för upprustning till allmänna samlingslokaler

Behöver ni rusta upp er allmänna samlingslokal (en lokal som är öppen för ideella föreningar att hyra, till exempel bygdegård)? Då kan ni söka bidrag från kommunen. Den totala bidragspotten fördelas i samråd med Uppsala bygdegårdsdistrikt.

Det går också att söka bidrag via Boverket – där det också krävs att kommunen är med och bidrar (läs mer under ”Utvecklingsbidrag för kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler”). Det går inte att söka båda bidragen för samma insats.

Krav för att kunna söka

 • Aktören driver en allmän samlingslokal (en lokal som är öppen för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller liknande)
 • Aktören och den allmänna samlingslokal som aktören söker bidrag för finns i Uppsala kommun.
 • Aktören ska vara med i någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Hus och Parker.

Så mycket bidrag kan ni få

De budgeterade medlen fördelas i samråd med Uppsala bygdegårdsdistrikt.

Viktiga datum

Sök bidraget senast 1 mars. Handläggningstiden är cirka åtta veckor och betalas ut när beslut är fattat.

Om din förening fått utvecklingsbidrag ska föreningen redovisa det senast 1 november samma år som föreningen blivit tilldelad bidraget.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Sök bidrag

Ansökan om kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler (PDF, 197 KB)

Ansökan om upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler (PDF, 338 KB)

Ansökan om verksamhetsstöd till allmänna samlingslokaler (PDF, 202 KB)

Redovisa bidrag

Redovisning av upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler (PDF, 207 KB)

Utvecklingsbidrag för kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

Vill ni köpa, bygga eller renovera en allmän samlingslokal (en lokal som är öppen för ideella föreningar att hyra, till exempel bygdegård)? Då kan ni söka investeringsbidrag från Boverket.

För att få Boverkets investeringsbidrag krävs det att kommunen står för 30 procent av kostnaderna.

Information om Boverkets investeringsbidrag på boverket.se

Krav för att kunna söka

 • Aktören driver en allmän samlingslokal (en lokal som är öppen för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller liknande)
 • Aktören och den allmänna samlingslokal som aktören söker bidrag för finns i Uppsala kommun.
 • Aktören ska vara med i någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Hus och Parker.

Så bedömer vi er ansökan

Kommunens följer samma kriterier som Boverket.

Läs mer om Boverkets investeringsbidrag

Viktiga datum

Sista ansökningsdag hos kommunen är 1 november. (Boverkets ansökningsperiod är 1 september till 1 december.)

Handläggningstiden är cirka åtta veckor. Bidraget betalas ut efter att projektet är avslutat och slutredovisat hos Boverket.

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden.

Sök bidrag

Ansokan om kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. (PDF, 197 KB)

Ansökan om upprustningsstod till allmänna samlingslokaler (PDF, 338 KB)

Ansökan om verksamhetsstod till allmänna samlingslokaler (PDF, 202 KB)

Relaterade styrdokument

Kulturnämndens riktlinje för bidrag till lokalhållande foreningar (PDF, 216 KB)

Kontakta kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Telefon:
018-727 00 00 (Kontaktcenter)
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun
UPK 4300
Box 1023
751 40 Uppsala

Nyheter om stöd och bidrag

 • Uppgraderat system för bokning och bidrag

  Nu ska det bli enklare att söka bidrag och boka lokal i Uppsala. Kommunen uppgraderar det webbaserade systemet för bokning och bidrag 11 december 2023. Systemet kommer att vara stängt för bokningar och ändringar under uppgraderingen.