Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ansökan om att arrangera simskola utomhus 2024

Intresserade aktörer kommer ha möjlighet att söka tillstånd att bedriva simskola mellan 1 juni–30 september på följande badplatser;

 • Borgardalsbadet
 • Södersjöbadet
 • Fjällnorabadet
 • Hammarskogsbadet
 • Lyssnaängsbadet
 • Sandviksbadet
 • Lafsenbadet
 • Testenbadet
 • Måviksbadet
 • Storvretabadet
 • Storvadsbadet.

Urvalet baseras på platsens förutsättningar.

Ansökande aktör

Kontaktperson

Vi ansöker om följande badplatser och datum

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ansökningar om att bedriva simskoleverksamhet. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna myndighetsutövning och allmänt intresse. Kommunledningskontoret är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta kommunledningskontoret.

Uppgifter som skickas in till kommunen blir i regel allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782).

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB. För klagomål på vår personuppgiftshantering har du även rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Läs mer om dina rättigheter och om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.