Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Samarbete med Uppsala universitet

Uppsala universitet och Uppsala kommun har en lång tradition av samverkan och kunskapsutbyte. Samarbetet sträcker sig över flera områden där universitetet och kommunen har gemensamma intressen och delar ansvar för utvecklingen. Det handlar till exempel om: 

Samarbetet kring stadsutvecklingen i Uppsala skapar attraktivitet både för universitetet, forskningsanläggningarna och kommunen. Fokus riktas bland annat mot att utveckla campusområden och kunskapsstråk samt få in aktuell forskning i kommunens planeringsarbete.

Samarbetet fokuserar på att skapa förutsättningar för fler kunskapsintensiva och innovativa företag att starta, etablera sig och växa i Uppsala kommun. Det inkluderar bland annat tillgång till inspirerande miljöer där innovativa idéer kan utvecklas, inkubation och stöd till nystartade företag. Att utveckla attraktiva skolor och utveckla mottagandet av utländska forskare är andra prioriterade områden. 

Universitetsstudenterna utgör en stor del av kommunens invånare och studentlivet har satt sin självklara prägel på kommunen. Det är viktigt att studentlivet fortsätter vara en stark attraktionskraft för Uppsala som studentstad. Utvecklingen av attraktiva boendemiljöer för studenter är en prioriterad fråga.

Partnerskapsavtal

Uppsala universitet och Uppsala kommun har ett strategiskt partnerskap. Partnerskapet bygger på gemensamma intressen och ömsesidiga intentioner. Det ska bidra till att utveckla universitetets vitalitet, Uppsala kommun som organisation och samhället i stort. Partnerskapet stödjer både befintliga och nya former av samverkan mellan parterna.

Under perioden 2022-2024 fokuserar samverkan på hållbar samhällsutveckling. 

Strategiskt partnerskapsavtal 2022-2024 (PDF, 200 KB)

Aktivitetsplan 2022 för partnerskap (PDF, 101 KB)

Kontakt

Maria Didi, partnerskapsledare

Telefon: 018-727 13 44

E-post: maria.didi@uppsala.se

 

Christian Dahlmann, partnerskapsansvarig

Telefon: 018-727 13 45

E-post: christian.dahlmann@uppsala.se