Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bro för spårväg mellan Ultuna och Nåntuna

När Uppsala växer i sydost behövs ytterligare en bro över Fyrisån. Den kopplar samman väst och öst och länkar till kommande tågstationen söder om Bergsbrunna. Hänsyn till friluftsliv, grundvatten och landskapsbild är några exempel på vad som gör konstruktionen och byggnationen utmanande.

Bro-Ultuna-Nåntuna_webb.jpg
Gång- och cykelbanor kommer vara väl tilltagna i bredd. Det blir plats att stanna till en stund uppe på bron. Illustration av &Rundquist.

Bron löper högt både över vatten och mark. Dessutom blir den lång, 850 meter. Det är för att ån och landskapet under den ska vara tillgängliga och sammanhängande för friluftsliv och naturupplevelser, som nu. Ett annat skäl är att vi vill undvika stödpelare i vattnet. Placeringen har också utretts noggrant med tanke på landskaps- och kulturmiljö. Bland ett antal andra experter har även stadsträdgårdsmästaren och stadsarkitekten deltagit i arbetet. Den s-formade bron följer landskapet och landar på den östra sidan mellan skogsmark och åker före Hemslöjdsvägen.

Du hittar mer om spårvägens sträckning och om de nya stadsdelarna i sydöstra Uppsala via länkarna nedan.

Nedtonad men elegant

Det har varit viktigt i det så kallade gestaltningsprogrammet att skapa en bro som tar hänsyn till omgivningens unika kvaliteter och skyddsvärden. På avstånd ser den ut som en tunn linje som följer landskapets form. Målsättningen är en smäcker bro som inte att häver sig över sin omgivning, men tål att synas.

En avgörande länk som diskuterats i 60 år

Planer på en bro i de södra delarna lyftes redan i slutet av 1950-talet och frågan har varit uppe i omgångar sedan dess. En statlig utredning hösten 2017 ledde fram till det så kallade Fyrspårsavtalet. Avtalet gör det möjligt att samordna investeringar för att få ut det mesta möjliga. Järnvägssatsningen kombineras nu med bostadsbyggande och spårväg.

Se nedan bild i större format

Flygfoto-Ultunabron_liten.jpg
Bron löper högt både över vatten och mark. Dessutom blir den lång, 850 meter. Det är för att ån och landskapet under den ska vara tillgängliga och sammanhängande för friluftsliv och naturupplevelser, som nu.

Utmanande förutsättningar

Några saker som behöver hanteras varsamt under byggtiden är grundvattnet, naturmiljön, närhet till förorenad mark och geotekniska utmaningar. Därför undersöks förhållandena noga. Målet är att spårvägen ska hålla under lång tid, och att den kan byggas och användas utan att äventyra åsen och grundvattnet.

Fakta om bron

Längd: 850 meter

Bredd: 18 meter

Antal brospann: 14 

Byggmaterial: Stål

Frihöjd för båtar på Fyrisån är 12 meter alternativt 16 meter. Båda alternativen prövas under samrådsperioden.

Passage över Fyrisån för gång-, cykel- och kollektivtrafik.