Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Bostad för alla - Program för bostadsförsörjningen

Program för bostadsförsörjningen gäller under perioden 2021–2024 och riktas till alla nämnder och bolagsstyrelser. Varje kommun ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. I Uppsala kommun används namnen Program för bostadsförsörjningen med tillhörande handlingsplan. Bostad för alla - Program för bostadsförsörjningen beslutades av kommunfullmäktige 14 juni 2021.

Sammanfattning

Programmet gäller under perioden 2021–2024 och riktas till alla nämnder och bolagsstyrelser.

Program för bostadsförsörjningen förtydligar inriktningen för Uppsala kommuns arbete för bostadsförsörjningen där det övergripande syftet är allas rätt till en god bostad och en god boendemiljö. Programmet anger kommunens mål för bostadsförsörjningen och fungerar som en gemensam utgångspunkt för prioritering och planering av kommunkoncernens insatser.

I programmet hittar du information om 

  • förutsättningar och avgränsningar
  • ansvar, genomförande och spridning
  • definitioner och begrepp
  • mål för bostadsförsörjningen
  • uppföljning
  • nulägesanalys
  • kommunalekonomiska avvägningar
  • hänsyn till nationella mål, planer och program.

Handlingsplan för program för bostadsförsörjningen 2021–2024

Handlingsplanen förtydligar programmets implementering, genomförande av målsättningar och åtgärder samt uppföljning av dessa. 

Handlingsplan för program för bostadsförsörjningen 2021–2024

Lagrum

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. I Uppsala kommun används namnen Program för bostadsförsörjningen med tillhörande handlingsplan.