Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinje för nödvattenförsörjning

En allvarlig störning i dricksvattenförsörjningen går inte helt att förhindra. Det går heller inte att förutse när den sker. Men det går att förbereda sig för att minska följderna och effekterna av en allvarlig störning. Nödvattenplanering är en del av samhällets krisberedskap. För att minimera konsekvenserna vid en eventuell störning i dricksvattenförsörjningen krävs planering och samverkan. Riktlinjen ska användas när beslut har tagits om att aktivera nödvattenförsörjning.

Dokument

Riktlinje för nödvattenförsörjning

PDF, 146 KB | Lyssna

Riktlinje för nödvattenförsörjning.

Sammanfattning

Dokumentet Riktlinje för nödvattenförsörjning ska

  • klargöra hur försörjning av nödvatten ska ske och vilka prioriterade grupper som i första hand ska få tillgång till sådant vatten.
  • klargöra ansvarsområden och arbetsfördelning vid försörjning av nödvatten.
  • effektivt kunna hantera en allvarlig störning av dricksvattenförsörjningen så att konsekvenserna minskar för enskilda medborgare och samhällsviktig verksamhet i Uppsala kommun.