Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Taxor och avgifter

Taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden

Taxan beskriver Uppsala kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagens områden.

Sammanfattning

I publikationen hittar du information om taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden.

Timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 2023 är 1 310 kronor per timme enligt kommunfullmäktiges beslut 12 december 2022, § 33.

Kommunfullmäktiges beslut om mål och budget och alla nämnders taxor och avgifter