Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Information för dig som lagrar, för bort eller tar emot stallgödsel

Hela Uppsala kommun är klassat som ett nitratkänsligt område. Enligt EU:s nitratdirektiv innebär det att Uppsala behöver hårdare regler för hur vi lagrar och sprider stallgödsel.

Sammanfattning

EU:s nitratdirektiv innebär att du som lantbrukare bland annat behöver

  • följa hårdare regler för spridning av gödsel
  • följa hårdare regler för lagring av gödsel
  • dokumentera eventuell transport av gödsel
  • anpassa din spridning av fosfor

Syftet är att minska förorening av kväve i yt- och grundvatten för att skydda våra sjöar och vattendrag mot övergödning och för att grundvattnet ska hålla en bra kvalitet.