Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Hög musik, ljudnivåer inom- och utomhus

Informationsblad om hög musik och ljudnivåer inom- och utomhus.

Sammanfattning

Störningar från hög musik kan vara skadligt för hälsan och skapa stora problem för närboende. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens ansvar att arbeta förebyggande så att besökare inte utsätts för skadliga ljudnivåer. Hänsyn ska också tas till närboende så att de inte utsätts för bullerstörningar i sina lägenheter. Här kan du läsa om vilka ljudnivåer som gäller inom- och utomhus när du bedriver en verksamhet där musik förekommer. Tydliga riktlinjer för musikljud underlättar för dig som verksamhetsutövare och förenklar miljöförvaltningens handläggning.