Förvaltningsbolaget Upphall KB ägs inte längre av Uppsala kommun.