Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Martin Edfelt blir Uppsala kommuns nya stadsarkitekt

Nu står det klart att Martin Edfelt blir ny stadsarkitekt i Uppsala kommun. Martin kommer närmast från rollen som stadsarkitekt i Täby kommun och tillträder sin nya tjänst andra maj.

Martin Edfelt börjar som ny stadsarkitekt i Uppsala den andra maj. Foto: Täby kommun
Martin Edfelt börjar som ny stadsarkitekt i Uppsala kommun den andra maj. Foto: Täby kommun

Stadsarkitekten i Uppsala ansvarar för stadens övergripande arkitektoniska utveckling och för stadens vision ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Rollen innebär också att bistå nämnder och näringsliv med rådgivning, översyn och granskning vid planerandet av staden. I maj är det dags för Martin Edfelt att axla den rollen. 
 
– Arkitektur har en viktig roll i den hållbara omställningen och arkitektoniskt väl gestaltade helhetsmiljöer är viktiga för att Uppsala ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i, säger Martin Edfelt. 

Martin Edfelt bor i Stockholm men har spenderat stora delar av sin uppväxt och hela sin ungdomstid i Uppsala. Med en bakgrund som arkitekt, utbildad vid KTH - Kungliga Tekniska högskolan, har han arbetat i alla skalor, från mindre projekt, större publika byggnader till stadsbyggnadsprojekt. Några exempel på projekt som Martin Edfelt varit involverad i är förnyelsen av Vällingby centrum, Söderstaden med slakthusområdet och arenaområdet samt Täby park som byggs på den gamla galoppbanan. En röd tråd i hans arbete hittills har varit att lyfta kvaliteten i den byggda miljön och forma vackra, funktionella och hållbara stadsrum. Han började sin karriär på privata arkitektkontor och fortsatte sedan i flera roller i Stockholms stad och nu närmast som stadsarkitekt i Täby kommun. 

– I en stad som Uppsala som växer och utvecklas i hög takt är rollen som stadsarkitekt viktig. Vi tror att Martin är rätt person att tillsammans med medborgare och näringsliv fortsätta utveckla Uppsala utifrån våra befintliga kvalitéer, säger Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun. 
 
– Vi är så glada att ha rekryterat Martin Edfelt som har både bred och djup kunskap om stadsutveckling till rollen som hela kommunens stadsarkitekt, säger Maija Tammela Arvidsson, chef för plan- och byggavdelningen på Uppsala kommun. 

Uppsalas snabba utbyggnadstakt ger många viktiga utmaningar för stadsarkitekten, liksom Uppsalas rika kulturmiljö både i staden och på landsbygden. Martin Edfelt ser bland annat fram emot att arbeta med hur Uppsalas befintliga och nya stadsdelar sätts ihop till en välfungerande helhet och hur byggnader, parker och stadsrum i de nya delarna ska utformas så att de blir en del av Uppsalas identitet. Dessutom hur Uppsalabornas tankar och idéer tas om hand på bästa sätt. 
 
Martin Edfelt tillträder sin tjänst andra maj 2024. Han efterträder tidigare stadsarkitekt Claes Larsson som går i pension. Under sina åtta år som stadsarkitekt har Claes Larsson gjort att arkitekturen fått en självklar del i samtalet om Uppsalas utveckling, under en stark tillväxtperiod. Han har bland annat tagit fram en av Sveriges första arkitekturpolicys för kommuner, instiftat ett arkitekturpris och varit starkt bidragande i utformningen av Uppsalas nya och prisbelönta stadshus.