Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Förbud mot att elda trädgårdsavfall

Det har tidigare varit tillåtet att elda trädgårdsavfall, men det är det inte längre.

Sedan 1 januari 2024 finns det en ny lagstiftning. Bioavfall ska sorteras ut och återvinnas eller komposteras. Trädgårdsavfall ingår i begreppet bioavfall. Till trädgårdsavfall räknas till exempel kvistar, löv, grenar och julgranar. Brädor och annat avfall från ett projekt på ditt hus ingår alltså inte som trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfall ska komposteras där det uppkommer eller transporteras till en återvinningscentral. Du ska ta hand om sitt avfall på något av följande sätt:

  1. Kompostera avfallet på din egen tomt
  2. Lämna det till en återvinningscentral
  3. Beställa hämtning av trädgårdsavfallet.

Återvinning

Kommunen har återvinningscentraler som tar emot trädgårdsavfallet runt om i kommunen. Uppsala vatten kan även erbjuda hämtning av avfall.

Länk till Uppsala vattens information om återvinningscentraler
Länk till Uppsala vattens information om hämtning av avfall 

Majbrasor

I dagsläget kan vi ge dispens för offentliga majbrasor. Det kommer, som tidigare år finnas många majbrasor runt om i kommunen att besöka till valborg. Privata majbrasor på egen tomt bedömer vi inte är tillåtet.

Lokala föreskrifter

Det har tidigare funnits ett undantag i de lokala föreskrifterna som har gjort att du kan elda upp trädgårdsavfallet på din egen tomt under vissa förutsättningar. Detta undantag gäller inte längre.

Vi ser nu över Uppsala kommuns lokala föreskrifter för att kunna anpassa dessa till den nya lagstiftningen och se över möjligheter till undantag. I dagsläget finns det inga undantag från förbudet att elda trädgårdsavfall. Men vi följer hur centrala myndigheter hanterar frågan.

Länk till lokala föreskrifter   

Grilla

Det är tillåtet göra en eld för att grilla och elda ved från ett träd som du fällt i syfte för att göra ved. Eldning är då tillåten under förutsättning att det inte råder allmänt eldningsförbud.