Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nytt bolag ska driva utvecklingen vid ny tågstation i de sydöstra stadsdelarna

Nu tas nästa steg i utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna. Ett nytt bolag bildas för att utveckla området runt den nya järnvägsstationen med fokus på näringsliv och arbetstillfällen. Området planeras få tiotusentals nya arbetsplatser. Uppsala kommun ska vara delägare i det nya bolaget tillsammans med kommersiella fastighetsbolag.

Området runt den nya tågstation som ska byggas strax söder om Bergsbrunna väntas med sina goda kommunikationer bli mycket attraktivt för företag. Här kommer både tåg och kapacitetsstark kollektivtrafik att ansluta vilket underlättar resor både inom Uppsala och från hela Mälardalen. Uppsala kommun ska skapa plats för mer än 10 000 nya arbetsplatser i området.

Kommunfullmäktige godkände den 22 maj bildandet av ett utvecklingsbolag för området. Här kommer Uppsala kommun att vara delägare tillsammans med kommersiella fastighetsbolag. Syftet är att skapa intresse och engagemang från marknaden tidigt i byggprocessen. Det gör det möjligt att hålla ett högt tempo i utvecklingsarbetet samtidigt som de ekonomiska riskerna för kommunen minimeras.

– Beslutet i Uppsalas kommunfullmäktige är ytterligare ett styrkebesked för byggandet av Uppsalas fyrspår. Jag är stolt över att området utvecklas till en viktig knutpunkt i en av Sveriges största satsningar på hållbart resande. Nu tar vi ett steg närmare framtidens resande, där vi skapar nya möjligheter till näringslivsetableringar och flera arbetstillfällen i Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande

Genom att vara delägare i utvecklingsbolaget behåller kommunen insyn och möjlighet att påverka projektet. Myndighetsbesluten ligger kvar hos kommunen med full kontroll över till exempel detaljplanebeslut men investeringar och risker delas med näringslivet.

– Genom fyrspårsavtalet har staten gett Trafikverket i uppdrag att bland annat bygga två nya järnvägsspår samt uppföra en ny järnvägsstation söder om Bergsbrunna för att kunna ta emot fler tåg och resenärer. I och med detta beslut inleds den nästa fasen i projektet för kommunen. Vi skapar en trygg blandstad i anslutning till stationsområdet och ger förutsättningar för nya näringslivsetableringar i ett unikt läge. Drygt 1,2 miljoner arbetstagare nås inom 60 minuter från den nyöppnade stationen, säger Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör.