Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Mål och budget 2024–2026: Fokus på ekonomin, jobben, klimatet och tryggheten

På kommunstyrelsens sammanträde 18 oktober behandlades samtliga partiers förslag till Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026. Kommunstyrelsen biföll styrets (S, MP och V:s) förslag som nu skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut 6–7 november.

Mål och budget 2024 bild
Kommunstyrelsen har behandlat styrets (S, MP och V:s) förslag till Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026. Budgeten fokuserar på ekonomin, jobben, klimatet och tryggheten. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i november.

I styrets förslag till mål och budget 2024–2026 formuleras den politiska inriktningen för planperioden i fyra gemensamma fokusmål. Fokusmålen ska kraftsamla hela kommunkoncernen för att göra de förflyttningar som pekas ut och säkerställa det politiska genomslaget.

De fyra fokusmålen är:

  • Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden
  • Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb
  • Uppsala ska leda klimatomställningen
  • Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Fokusmålen förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan gälla hela koncernen eller specifika nämnder eller styrelser. För att följa och analysera kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje fokusmål.

I budgeten görs satsningar på bland annat barn och ungdomar samt resurser för att motverka gängvåldet och för att motverka arbetslöshet.

Mål och budgetprocessen

Mål och budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Styrets förslag till Mål och budget skickades ut till nämnder och bolag för yttrande och kvalitetssäkring under perioden 12 september till 2 oktober. Mål och budget beslutas i kommunfullmäktige 6–7 november och börjar gälla 1 januari 2024.

Här kan du läsa styrets och övriga partiers förslag till mål och budget för 2024 med plan för 2025–2026