Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Grattis alla uppsatsstipendiater

Måndag 22 maj delade kommunfullmäktige ut stipendier till nio studenter vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Studenter som fick sina uppsatser vid Uppsalas två universitet godkända under hösten 2021 eller våren 2022 kunde söka kommunens uppsatsstipendium. Varje uppsats får ett stipendium på 10 000 kronor.

 

Anna Ekvall

– Jag var väldigt nöjd med arbetet så jag ville söka. När jag fick veta att jag fått det ringde jag runt till alla jag känner, sa Anna Ekvall.

Heiðdís Inga Hilmarsdóttir

– Det är en stor ära och jättekul att det jag skrivit om gör skillnad och spelar roll, sa Heiðdís Inga Hilmarsdóttir.

Stipendiater

  • Molly Owen: Multifunktionalitet i mikroformat Gestaltning av en urban mikroskog med fokus på biologisk mångfald samt barns tillgång till natur
  • Anna Ekvall: ”Det är stort fast familjärt". En fallstudie om organisationskulturen och ledarskapets betydelse för kulturen
  • Elisabeth Dahlqvist-Krasowska: Anmälningspliktens dilemma. Hur organisatoriska faktorer upplevs påverkar skolpersonals handlingsutrymme vid orosanmälningar
  • Heiðdís Inga Hilmarsdóttir: Implementing Sharing Economy on a Local Governance Level: A Case Study from Uppsala Municipality
  • Pernilla Björverud: Att bygga i och för sin bygd. Kooperativa hyresrätters uppkomst och roll i ett svenskt landsbygdssamhälle
  • Julia Hultegård och Klara Elmblad: Trädkronstäckning i urbana miljöer. En fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning
  • Maja Olofsson och Hannah Bill: Grävhörnor, Vita Fläckar och Tomma Sidor. En kvalitativ studie över journalistiska roller i Uppsala

Kriterier för uppsatsstipendierna

  • samhällsvetenskap och teknik-naturvetenskapliga frågor inom miljö, pedagogik eller socialmedicin (hälsofrågor på en samhällsnivå)
  • kommunal utveckling, styrning och ledning
  • kommunala processer för delaktighet och demokratisk förankring.

Två av stipendierna är vikta för uppsatser som handlar om hur samhället kan minska utsläppet av växthusgaser eller anpassas till ett förändrat klimat.

Först gör kommunen en bedömning hur relevant uppsatsen är för kommunen och våra verksamheter.

De uppsatser som får högst betyg går sedan vidare för ytterligare granskning av en stipendiekommitté med representanter från Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.