Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Underrättelse om antagande Detaljplan för kvarteret Bredablick

Underrättelse om antagande av detaljplan enligt 5 kap. §§ 29, 30 och 35-37 plan- och bygglagen.

Detaljplan för Kvarteret Bredablick, del av
(Diarienummer PBN 2012-020195 KSN 2021-03376)

Kommunfullmäktige har antagit detaljplaneförslaget vid sitt sammanträde 7 november 2022. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 17 november 2022. Under förutsättning att inget överklagande inkommer senast 8 december 2022 får beslutet om antagande laga kraft 9 december 2022.

Detaljplanen översänds härmed till Länsstyrelsen för prövning enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen.

Ta del utav antagandehandlingarna på www.uppsala.se/bredablick

Uppsala 18 november 2022

Kommunfullmäktige