Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala slottshistoriska

Uppsala slottshistoriska ska vara ett centrum för berättelsen om slottets och Uppsalas historia och framväxt. Målet är att göra det möjligt för fler att ta del av slottets och Uppsalas historia, och göra slottets kulturmiljö mer tillgänglig.

Minnen från slottet

I Uppsala slotts historia ryms minnen från alla de människor som härskat, tjänat, skrattat, gråtit och levt sina liv – eller bara en kväll – på slottet. Berättelserna om slottet, slottsmiljön och om personerna som bott, arbetat eller besökt platsen är många. Har du ett speciellt (eller helt vanligt) minne från slottet?

Just nu samlar vi in samtida minnen från Uppsala slott. Har du varit på bal, firat sista april, åkt pulka i backen, blivit svensk medborgare eller bara gått till jobbet en helt vanlig tisdag?

Dela dina minnen och bli en del av vår historia och utställningen Minnen från slottet. Läs mer om vår insamling och dela ditt minne här.

 

MfS_banner.jpg

 

Utsikt med insikt, från dåtid till framtid

Drottning Kristinas avskedstal, en blodig skjorta från Sturemorden, Dag Hammarskjölds herbarium och Dal-Pelles vittnesmål från fängelset. Här på Uppsala slott ryms ett oändligt antal minnen, föremål och berättelser. Spår från alla de människor som härskat, tjänat, skrattat, gråtit och levt sina liv – eller bara en kväll – inom slottets murar.

Alla dessa minnen och öden är en del av slottets historia. Uppsalas historia. Sveriges historia! Och precis som slottet självt, är historien i ständig förändring. Den revideras, om­värderas och skrivs om när nya perspektiv utmanar gamla sanningar.

Genom att också lyfta öden och röster som aldrig fått ta plats i historieböckerna sätter vi nytt ljus på det redan kända. För historien tillhör oss alla. Och så har det alltid varit – och tillsammans för vi berättelserna om Uppsala framåt i historien!

Innan vi öppnar portarna till bitar av slottets fantastiska historia får du gärna följa vår resa på sociala medier: Facebook och Instagram .

Har du fler frågor, skriv till oss.

 

Experience the past whilst gazing into the future

Queen Kristina’s farewell speech, Sten Sture’s shirt, Dag Hammarskjöld’s herbarium and Dal-Pelle’s testimony from prison. Here at Uppsala Castle, an infinite number of memories, objects and stories are hidden. Traces of all the people who ruled, served, laughed, cried and lived their lives – or just one evening – within the castle’s walls.

All these memories and destinies are part of the castle’s history. The history of Uppsala. The history of Sweden! And just like the castle itself, history is constantly changing. It is revised, re-evaluated and rewritten as new perspec­tives challenge old truths.

By also highlighting destinies and voices which have never been given a place in history books, we shed new light on what is already known to us. Because history belongs to all of us. And so, it has always been – and together we bring the stories of Uppsala forward in history!

Before we open the gates to pieces of the castle’s intriguing history, you are welcome to follow our journey on social media: Facebook and Instagram

More questions? Contact us!

 

Frågor och svar om Uppsala slottshistoriska. (PDF, 89 KB)