Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nya hastigheter i Uppsala kommun

 1. I korthet

  Syftet med de nya hastigheterna är att skapa en trygg och säker gatumiljö. Dessutom ska de nya hastigheterna resultera i ökad tillgänglighet och bättre samspel mellan cyklister, gångtrafikanter, bilister och kollektivtrafik. 

 2. De nya hastighetsgränserna

  De nya hastighetsgränserna är 30, 40 och 60 kilometer i timmen. Det ersätter till stor del dagens 50 och 70 kilometer i timmen inom kommunens tätorter.

  30 kilometer i timmen vissa tider utanför skolor kommer att försvinna och ersättas av 30 eller 40 kilometer i timmen. Det innebär att samma hastighetsgräns gäller hela dygnet.

  Det här är grundprinciperna för de nya hastighetsgränserna:

  Vägtyp Hastighet
  Vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor. 30 km/tim
  Gator, i huvudsak inom huvudgatunätet, med gång- och cykelbanor och gator med gångbanor och cyklar på körbanan. 40 km/tim
  Trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd och vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen. 60 km/tim

  Lägre hastigheter leder bland annat till kortare bromssträckor och därmed mindre allvarliga följer vid en eventuell bilolycka. Att sänka farten från 50 till 40 kilometer i timmen minskar stoppsträckan med sju meter och kan rädda dig från en kollision. Genom att sänka hastigheten kan vi rädda 15 till 20 liv varje år.

  Kommunen beslutar om hastighetsgränser inom tättbebyggt område eller på andra vägar där kommunen är väghållare. Om du har frågor om hastigheter på statlig och enskild väg eller utanför tättbebyggt områden ska du kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen finns på deras webbplats

  För att ta fram förslaget om nya hastigheter har kommunen gjort en hastighetsöversyn med fokus på miljö, hälsa, omgivningens karaktär, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. De nya hastigheterna är anpassade till vägarnas säkerhet och standard och till hur mycket våld människokroppen tål vid en krock.

  Vi prioriterar alltid de oskyddade trafikanterna och tar hänsyn till exempelvis kollektivtrafik, personbilstrafik och frakt av varor. Målet är att de nya hastigheterna ska leda till att stadsrummet används på ett sätt som stödjer stadens utveckling ännu bättre.

  Vid översynen har vi använt en metod framtagen av Trafikverket och SKL. 

 3. Berörda områden och tidsplan

  Nya hastigheter 2018–2019

  Uppsala tätort får nya hastighetsgränser med start 2018. Innan sommaren ändrade vi etappvis hastigheterna i de norra och östra delarna. Efter sommaren ändrar vi i de västra och södra delarna. 

  I Uppsalas yttertätorter ska Almunge, Länna, Knutby, Björklinge och Bälinge också få nya hastighetsgränser under 2019.

  Genomförda hastighetsarbeten

  Arbetet med att sänka hastigheterna har pågått sedan 2015 och har genomförts stegvis i Uppsalas yttertätorter. 

  Följande områden har redan fått nya hastighetsgränser:

  • Storvreta
  • Lindbacken
  • Gunsta
  • Ramstalund
  • Ytternäs
  • Vreta
  • Bodarna
  • Lövstalöt
  • Vänge
  • Gåvsta
  • Skyttorp
  • Vattholma
  • Järlåsa.
 4. Andra åtgärder för att sänka hastigheterna

  När vi bygger om eller bygger nya vägar utformar vi dem så att det ska vara enkelt att hålla rätt hastighet. Vi bygger bland annat gupp, cirkulationsplatser och anlägger planteringar för att hålla ner hastigheten.

  Vi arbetar också med att öka trafiksäkerheten vid övergångställen.

   

 5. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala