Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Nya hastigheter i Uppsala kommun

 1. I korthet

  Syftet med de nya hastigheterna är att skapa en trygg och säker gatumiljö. Dessutom ska de nya hastigheterna resultera i ökad tillgänglighet och bättre samspel mellan cyklister, gångtrafikanter, bilister och kollektivtrafik. 

 2. De nya hastighetsgränserna

  De nya hastighetsgränserna är 30, 40 och 60 kilometer i timmen. Det ersätter till stor del dagens 50 och 70 kilometer i timmen inom kommunens tätorter.

  30 kilometer i timmen vissa tider utanför skolor kommer att försvinna och ersättas av 30 eller 40 kilometer i timmen. Det innebär att samma hastighetsgräns gäller hela dygnet.

  Det här är grundprinciperna för de nya hastighetsgränserna:

  Vägtyp Hastighet
  Vägar med blandtrafik, bostadsgator, centrumgator och vid skolor. 30 km/tim
  Gator, i huvudsak inom huvudgatunätet, med gång- och cykelbanor och gator med gångbanor och cyklar på körbanan. 40 km/tim
  Trafikleder, vägar med stora korsningsavstånd och vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen. 60 km/tim

  Lägre hastigheter leder bland annat till kortare bromssträckor och därmed mindre allvarliga följer vid en eventuell bilolycka. Att sänka farten från 50 till 40 kilometer i timmen minskar stoppsträckan med sju meter och kan rädda dig från en kollision. Genom att sänka hastigheten kan vi rädda 15 till 20 liv varje år.

  Mer information om hastigheter och hur de påverkar trafiksäkerheten finns på Trafikverkets webbplats :

  Kommunen beslutar om hastighetsgränser inom tättbebyggt område eller på andra vägar där kommunen är väghållare. Om du har frågor om hastigheter på statlig och enskild väg eller utanför tättbebyggt områden ska du kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen finns på deras webbplats

  För att ta fram förslaget om nya hastigheter har kommunen gjort en hastighetsöversyn med fokus på miljö, hälsa, omgivningens karaktär, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. De nya hastigheterna är anpassade till vägarnas säkerhet och standard och till hur mycket våld människokroppen tål vid en krock.

  Vi prioriterar alltid de oskyddade trafikanterna och tar hänsyn till exempelvis kollektivtrafik, personbilstrafik och frakt av varor. Målet är att de nya hastigheterna ska leda till att stadsrummet används på ett sätt som stödjer stadens utveckling ännu bättre.

  Vid översynen har vi använt en metod framtagen av Trafikverket och SKL. 
  Läs om metoden i handboken "Rätt fart i staden – hastighetsnivåer i en attraktiv stad" på Trafikverkets webbplats.

 3. Berörda områden och tidsplan

  Nya hastigheter 2018–2019

  Uppsala tätort får nya hastighetsgränser med start 2018. Innan sommaren ändrade vi etappvis hastigheterna i de norra och östra delarna. Efter sommaren ändrar vi i de västra och södra delarna. 

  I Uppsalas yttertätorter ska Almunge, Länna, Knutby, Björklinge och Bälinge också få nya hastighetsgränser under 2019.

  Genomförda hastighetsarbeten

  Arbetet med att sänka hastigheterna har pågått sedan 2015 och har genomförts stegvis i Uppsalas yttertätorter. 

  Följande områden har redan fått nya hastighetsgränser:

  • Storvreta
  • Lindbacken
  • Gunsta
  • Ramstalund
  • Ytternäs
  • Vreta
  • Bodarna
  • Lövstalöt
  • Vänge
  • Gåvsta
  • Skyttorp
  • Vattholma
  • Järlåsa.
 4. Andra åtgärder för att sänka hastigheterna

  När vi bygger om eller bygger nya vägar utformar vi dem så att det ska vara enkelt att hålla rätt hastighet. Vi bygger bland annat gupp, cirkulationsplatser och anlägger planteringar för att hålla ner hastigheten.

  Vi arbetar också med att öka trafiksäkerheten vid övergångställen.
  Läs om kommunens arbete med trafiksäkerhet vid övergångsställen.

   

 5. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception:
  Måndag–torsdag 7.45–17.00
  Fredag 7.45–16.00
  Dag före helgdag 8.00–12.00

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Postadress:

  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala