Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Historiskt centrum

Slottets och stadens historia ska berättas för alla som bor i, verkar i och besöker Uppsala kommun. Därför skapas nu ett historiskt centrum, där den historiska miljön på Uppsala slott ska bli mer tillgänglig för alla. Det utvecklas 2022–2024.

Ett historiskt centrum ska vara en medelpunkt för berättelsen om slottets och Uppsalas historia och framväxt. Målet är att göra det möjligt för fler att ta del av slottets och Uppsalas historia när slottets kulturmiljö blir mer tillgänglig.

Berättelserna bygger på historieskrivning och forskning

Berättelserna i Uppsalas historiska centrum ska grunda sig på vetenskaplig historieskrivning och forskning och utgår från

  • människans perspektiv och ger den som rör sig i staden större förståelse för staden och miljön
  • slottets historia och kulturmiljö
  • Uppsalas historia med fokus på stadsbyggnad och stadsmiljö.

Uppsalas utveckling beskrivs utifrån centralmakten, kyrkan och universiteten och andra viktiga aktörer. Viktiga samhällsförändringar och händelser i senare tid skildras också, till exempel industrialiseringen och infrastrukturens utveckling under 1800- och 1900-talet.

Berättandet sker på olika sätt, både traditionellt och digitalt. Det kan handla om allt från traditionella utställningar och guidade turer till multimediaspel och digitala tekniker.

Vi för en dialog med besökarna

För att fånga upp förväntningar och önskemål, idéer och visioner från kommande besökare och målgrupper planerar kommunen dialogvisningar, fokusgrupper och andra typer av marknads undersökningar.

Vi samverkar om innehållet

Det som berättas på slottets historiska centrum ska komplettera och samverka med andra museiverksamheter och organisationer i Uppsala. Det gäller både innehåll och verksamhet.

Samverkan kan till exempel handla om utbyte av kompetens, lån av föremål, fotografier och film, gemensam programverksamhet, visningar och guidade turer eller samarbete i olika utvecklingsprojekt.

Arbetet med att undersöka hur samverkan kan gå till började hösten 2021.

Befintliga lokaler ska användas

Verksamheten ska ligga i befintliga lokaler på Uppsala slott, men exakt var är inte beslutat. Lokalkonceptet ska tas fram i samarbete mellan kommunen och Statens fastighetsverk. De krav som finns på att bevara slottet gör att om- eller tillbyggnader inte är aktuella.

Utvecklingen pågår 2022–2024

Uppsalas historiska centrum utvecklas i etapper 2022–2024. Innehållet tas fram under ledning av de som arbetar med konst och kulturarv på kulturförvaltningen i Uppsala kommun.

Kulturförvaltningen fick i uppdrag av kulturnämnden i oktober 2021 att etablera ett historiskt centrum på Uppsala slott.

Här kan du läsa ärendet: Utveckling av Uppsala konstmuseum, konsthallsverksamhet, historiskt centrum och slottsparken (KTN-2021-00532) (PDF, 975 KB)