Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2018-002447

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning från Boländerna 19:1 genom att ta bort utfartsförbuden på de befintliga utfarterna mot Verkstadsgatan. I samband med att planändringen görs, tas kravet på trädplantering bort på de partier som inte är lämpade för trädplantering.

Planprocessen är i skede: Startskede
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om startskede

Kontakt

Anneli Sundin

Telefon:
018-727 46 42