Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. En bouppteckning är en skriftlig sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och görs av den eller dem som ingår i dödsboet. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist. För mer information om bouppteckning besök Skatteverkets webbplats.

Enligt Ärvdabalken kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckningen under förutsättning att

  • dödsboets tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet
  • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Begravningskostnaderna går före alla andra kostnader som dödsboet ansvarar för. Autogiron, abonnemang, hyreskontrakt och liknande ska därför sägas upp snarast möjligt efter dödsfallet.

Det är socialtjänst - ekonomiskt bistånd som prövar om det går att göra en dödsboanmälan. I det fall där det är aktuellt med dödsboanmälan gör socialtjänsten en skriftlig dödsboanmälan och skickar den till Skatteverket.

Kontakt

För ansökan om dödsboanmälan eller bidrag till begravning kontakta mottagning ekonomiskt bistånd.

Telefontider:

måndag och onsdag 13.00-14.30
tisdag, torsdag och fredag 10.00-11.30 och 13.00-14.30

Telefon:
018-727 62 00 (knappval 2)

Nyheter om privatekonomi och ekonomiskt stöd

  • Konsument Uppsala tipsar: så kan du göra om utgifterna är större än inkomsterna

    Coronapandemin har bidragit till en försämrad ekonomi för många, till exempel på grund av minskad inkomst eller arbetslöshet. Om du oroar dig över din ekonomi kan du vända dig till kommunens budget- och skuldrådgivning.

  • Kostnaderna för försörjningsstöd sjönk 2020

    Det ekonomiska resultatet för 2020 visar att försörjningsstödskostnaderna minskat med 16 miljoner kronor i jämförelse med år 2019. Resultatet för 2020 landar på cirka 35 miljoner kronor plus. Det är första gången sedan 2003 som verksamheten uppvisar ett överskott. Det betyder att fler uppsalabor hittat vägen till egen försörjning.