Lämna synpunkter eller klagomål på vuxenutbildning

Har du synpunkter eller klagomål på vuxenutbildningen ska du i första hand vända dig direkt till den chef eller rektor som är ansvarig för verksamheten.

Du kan också lämna dina synpunkter till arbetsmarknadsförvaltningen:

Lämna synpunkt