Information

Situationsplan i skala 1:500-1:1000

Informationsblad om situationsplan i skala 1:500-1:1000.

Sammanfattning

När du ansöker om eller anmäler avlopp för WC och bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) till markinfiltration eller motsvarande ska du bifoga en situationsplan. I informationsbladet finns exempel på hur situationsplanen kan se ut. Här får du också veta vilka uppgifter som ska framgå på situationsplanen.