Information

Så här söker du tillstånd för enskilt avlopp

Informationsblad om hur du söker tillstånd för enskilt avlopp.

Sammanfattning

För att få anlägga ett enskilt avlopp för WC krävs tillstånd från miljöförvaltningen. Det här informationsbladet är en kort sammanfattning av hur man söker tillstånd.