Information

Ritning över tvär- och längdsektion

Informationsblad om ritning över tvär- och längdsektion.

Sammanfattning

När du ansöker om eller anmäler avlopp till markinfiltration eller motsvarande ska du bifoga en ritning över längd- och tvärsektion. I informationsbladet ser du ett exempel på hur en ritning över längd- och tvärsektion kan se ut.